Livshistorie

Alle mennesker bærer på en livshistorie. Vi skriver løbende på den, mens vi er i live. Livshistorien dannes på baggrund af erinderinger om vores liv. Valg vi har truffet. Mål, som vi har forfulgt. Livshistorien fortæller, hvem vi er.

Fødsel, forældre, opvækst, barndom, ungdom, første forelskelse, uddannelse og voksenliv med en ægtefælle og børn samt arbejdsliv danner rammerne om vores individuelle livhistorie.

Særlige begivenheder, sygdomsforløb eller rejser, som beskriver nogle af de hændelser, vi har mødt på livets vej, hører også til i vores livshistorie. Ved at kigge nærmere på et menneskes livshistorie kan der skabes forståelse for dette menneskes valg og fravalg, og hvad han eller hun prioriterede hen af vejen.

 

Baggrund for min mors livshistorie

Da mor flytter ind på plejecentret, er hun konfus, ked af det og urolig. Hun vandrer ofte frem og tilbage i afdelingen i længere tid uden stop. Utrættelig.I forlængelse af Alzheimers sygdom rammes hun også af "afasi" - hun glemmer ordenes betydning og mister evnen til at tale. Det gør ondt at se hende famle og lede efter ord og kunne udtrykke sig verbalt.

 

Lvshistorien - en gave til plejepersonalet & mor

For at styrke samarbejdet mellem min mor og plejepersonalet og ikke mindst mors kontaktperson skriver jeg mors livshistorie.

I mors tilfælde et lille ringbind med plastiklommer med det formål, at A4 arkene kan skiftes ud, hvis ny information eller beskrivelser er nødvendige.

Jeg ønsker, at livshistoriebogen belyser mors baggrund og historie. Samtidigt håber jeg, at oplysningerne og billederne i livshistoriebogen styrker kontakten og samarbejdet mellem mor og plejepersonalet.

Livshistorien giver plejepersonalet mulighed for at genkende navne på personer eller steder, som mor måske nævner eller omtaler i en samtale - og derved får personalet en fordel, en gave i deres samtaler og pleje af mor.

 

Livshistorien som kommunikationsværktøj

Det er mit ønske og håb, at mors livshistoriebog og billederne fungerer som et kommunikationsværktøj, hvor plejepersonalet får mulighed for at dykke ned i min mors liv og fortid. Herfra kan de forhåbentligt hente forståelse for min mors reaktioner og adfærd, - både de positive, og de mere vanskelige og de smertefulde.

 

Hvorfor livshistoriebogen?

Først og fremmest skal livshistoriebogen være mors talerør til personalet og ledelsen på plejecentret. Den skal gerne bruges og ses som et opslagsværk - min mors personlige leksikon.

Via livshistoriebogen får plejepersonalet et billede af mor. Som den kvinde hun var, før Mr. Alzheimers kom ind i vores liv.  

 

Fordele og udbytte af livshistoriebogen

På mine besøg på plejecenteret fornemmer jeg ofte, at min mor føler sig forstået af plejepersonalet, hvilket gør hende tryg. Når plejepersonalet foregiver at kende mor og møder hende på denne måde, også mors historie lang, lang tid tilbage, falder hun til ro.  

Plejepersonalet kan i særlige tilfælde gøre brug af oplysninger og billeder, som forefindes i livshistoriebogen. Men også rundt om kaffebordet og ved smaltalk tale med mor om mennesker eller begivenheder, som pludselig dukker frem fra fortidens gemmer. Mor bliver set og hørt. 

 

Eksempler på emner til livshistoriebogen (understøt gerne m. billeder & fotos)

 • Navn på forældre og venner i barndommen
 • Byen, hvor mor er født og vokset op
 • Skole og klassekammerater
 • Venner i voksenlivet
 • Positive oplevelser
 • Rejser og ferieminder
 • Minder med børn og børnebørn
 • Livretter 
  • Hvad er yndlingspisen? Særlige farver eller dufte som skærper appetitten?
 • Interesser og fritid 
  • Mor er meget glad for musik, især klassisk musik. Plejepersonalet bruger bl.a. musikken, når de bader og vasker mor, så hun falder til ro og er samarbejdsvillig omkring badesituationen.   

 

Du kan med fordel skrive særlige hensyntagen eller støttebehov, som din pårørende med demens har brug for i hverdagen. Skriv sangen eller melodien ned, som gør din pårørende glad eller rolig.

Min mor var rædselsslagen for at køre i elevator. Dette noterede jeg ned i livshistoriebogen. Jeg appellerede til, at hun ikke kørte i elevator, da hun ville blive bange og unødig stresset.

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller inspiration til udarbejdelse af en livshistoriebog. 

Skriv til mig på: dattertildemensramt@gmail.com