Workshop! Styrk din pårørende i livet som pårørende

Ønsker du og din arbejdsplads at afholde en workshop specifikt målrettet pårørende?

Hvor den enkelte pårørende er i centrum og får konkrete redskaber og værktøjer med hjem!

 

Ønsker du og din arbejdsplads at afholde en workshop for pårørende - som

 • Styrker den enkelte pårørende i rollen som pårørende til et familiemedlem med en demenssygdom 
 • Giver den enkelte pårørende mulighed for at komme et spadestik dybere, ift. at sætte ord på løsninger ift. handlemuligheder, ressourcer osv..
 • Tager udgangspunkt i den enkeltes pårørendes her- og nu situation
 • Møder den pårørende ud fra dennes tankesæt, traditioner, læringsstile og præferencer 
 • Anerkender den pårørende med dennes ressourcer, energi
 • Giver den pårørende større selvkærlighed og egenomsorg med hjem

 

Min workshop handler om det!

 

Workshoppen er til den pårørende - som 

 • Har brug for at få konkrete værktøjer til at passe bedre på sig selv
 • Har brug for afklaring i forhold til egne ressourcer som pårørende 
 • Har brug for at få input og idéer til, hvordan han/hun trods demenssygdom i familien - opretholder sin egen hverdag med egne interesserer
 • Har brug for at give plads til og tilgodese egne behov
 • Ønsker at give sig selv et frirum 
 • Ønsker at høre, hvordan andre pårørende til mennesker med demens tilgår og imødekommer udfordringer og dilemmaer som pårørende
 • Tør at dele ud af egne erfaringer og oplevelser som pårørende 

 

Workshoppen er til den pårørende - som 

 • Har glemt sig selv
 • Har svært ved at give sig selv egenomsorg
 • Mener han/hun skal ofre sig 110 % for sit familiemedlem med en demenssygdom
 • Mangler overskud og energi i hverdagen
 • Ofte reagerer med vrede eller med verbale skæld ud og fortryder bagefter
 • Isolerer sig 
 • Ikke magter socialt samvær, ikke tager nye initiativer 
 • Giver udtryk for, at han/hun ønsker at passe bedre på sig selv
 • Giver udtryk for, at han/hun mangler inspiration og idéer til at stå stærkere som pårørende

 

Kontakt

1 / 2 dags workshop eller 1 dags workshop?

Kontakt mig på nedenstående mail - så vender jeg tilbage til dig og din arbejdsplads med henblik på en fortrolig og uddybende samtale omkring jeres behov og afvikling af workshoppen.

dattertildemensramt@gmail.com