Hvor er dit fokus som pårørende?

Som pårørende skal du løbende forholde dig til din pårørendes gennemgribende forandringer og demenssygdommens krav.  

Hvad optager dig lige nu?

Måske har din pårørende lige fået demensdiagnosen - og du er usikker i forhold til, hvad sygdommen indebærer for jer? Hvad betyder det for dit liv?

Måske er du ansvarlig for at flytte din demente pårørende på plejehjem - og du er fyldt med modstridende følelser i forhold til at flytte din pårørende?

Måske er du alvorlig bekymret for din pårørendes ændrede adfærd - og du ligger søvnløs på grund af din pårørendes gentagne anklager for tyveri rettet mod dig?

 

Dit fokus lige nu ...

Er du opmærksom på, hvor dit fokus er lige nu? Er du opmærksom på, hvor du bruger din energi lige nu? 

I takt med demenssygdommen skrider frem og går ind og påvirker din pårørende, flytter dit fokus naturligt med. 

Fokusområder kan være synlige for dig, men de kan også være usynlige. Uanset om de påvirker dig og dit liv i højere eller mindre grad, så vær opmærksom på fokusområderne. De er en del af dét at være pårørende, og de kan være årsag til din egen trivsel eller mistrivsel.Din egen energi eller manglende energi. Din tristhed eller noget udefinerbart, som du ikke kan sætte ord på. 

 

Spørg dig selv jævnligt

  • Hvilket fokusområde er vigtig for mig lige nu?
  • Er der er balance i vægtningen af fokusområder – eller er der en – to som fylder mere?  
  • Hvad gør det ved mig, at jeg er optaget af et og/eller to fokusområder (måske flere)?
  • Hvor vil jeg gerne have, at mit fokus er lige nu?
  • Hvad skal der til for, at jeg kan ændre mit fokus? Hvem kan evt. hjælpe mig med dette?

På en skala fra 1-10 hvor 1 er nederst på skalaen - hvor meget fylder fokusområdet for mig? Må det fylde mere i min hverdag og/eller i min bevidsthed? Skal det fylde mindre?