Foredraget - Livet med demens

Livet med demens

I foredraget fortæller jeg om mit liv og mine oplevelser som pårørende til min nu afdøde mor og hendes mangeårige Alzheimers sygdom. Hvordan min mors demenssygdom påvirker mig, og hvad hendes forandringer gør ved mig. Jeg fortæller om, hvad de ændrede livsvilkår gør ved mig som voksen datter - og nedenstående emner herunder: 

  • Sorgen over at miste

Foredraget rummer sorgen over at se min mor miste sig selv og fodfæstet i livet til Alzheimers sygdom. Sorgen og smerten over at være vidne til, hvordan min mor – som den engang stærke selvstændige kvinde – ufrivilligt forsvinder ind i glemslens tåger, hvor også hendes integritet og kognitive færdigheder - ligesom hendes sprog går tab for evigt.

  • Forandringer i relationen

I foredraget kommer jeg omkring udfordringerne, etiske dilemmaer og tabuerne, der dukker op i takt med, at min mors Alzheimers sygdom tager mere og mere over i min mors og mit liv. Herunder forandringerne i relationen til min mor – og kontakten til min medramte far. 

  • Egenomsorg! Hvorfor egenomsorg?

Jeg kommer med bud på, hvordan du som pårørende kommer igennem sygdomsforløbet, og hvad du skal være opmærksom som pårørende til et dement familiemedlem – herunder sorgen og smerten over tabet af din demente pårørende, og hvordan du som pårørende passer godt på dig med egenomsorg og selvmedfølelse.

  • Tabuer!

Kan man ønske sin pårørende med demens død? Dødsønsket er bare ét af mange tabuer, som er underlagt demensssygdomme. Dødsønsket er ikke ualmindeligt for mange pårørende, der gennemlever et mangeårige følelsesmæssigt tungt sygdomsforløb, eller som står i et langt sorgforløb.I foredraget kommer jeg ind på nogle af tabuerne, som er knyttet til skyld og skamsfølelsen, og som fylder og tynger hos mange pårørende.   

  • Samarbejdet og kontakten til pleje- og sundhedspersonale

Som pårørende til en dement kommer du sandsynligvis på et tidspunkt i kontakt med pleje- og sundhedspersonale. I foredraget belyser jeg nogle vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet og kontakten med sundhedspersonalet på dag- og plejecentre.

 

Hvem henvender foredraget sig til?

Foredraget er velegnede til kommuners, foreningers og uddannelsesinstitutioners fokus på demens og livet som pårørende til demente. Foredraget kan med del også bruges ved sogneaftner, på højskoler, dag- og aftenskoler, på gymnasier og ved specifikke arrangementer med fokus på demens og pårørende til demente. 

Foredraget kan tilpasses særlig ønsker og behov samt målgrupper. Skriv til mig på: dattertildemensramt@gmail.com

En stjernestund med mor - plejecenteret 2009