Livline

I takt med, at demenssygdommen griber sig længere og længere ind på din demente pårørende, stilles du som pårørende overfor et voksende krav om at være din demente pårørendes livline indadtil og til verden udadtil. 

Hverdags gøremål og aktiviteter lægger i dine hænder. Beslutninger om alt fra indkøb, planlægning af traditionsbundne festligheder og ferie, kontakt til sociale myndigheder, demenskoordinatorer, læger og andet sundshedspersonale, er dit ansvar.

 

Skifte i relationen

Din relation og kontakt til din demente pårørende skifter karakter. Du bliver omsorgsgiver. Plejer. Den voksne.

For nogle ægtefæller og voksne børn falder det naturligt at tage over, i det omfang den demente tillader hjælpen.

For andre pårørende og familier medfører det store udfordringer og dilemmaer. Personlige grænser i forhold til intimitet og blufærdighed bliver pludselig synlige. Tanker om værdighed og et værdigt liv blusser op. 

At komme hertil i sygdomsforløbet er for mange pårørende tidspunktet, hvor de for alvor konfronteres med demenssygdommen!

Svar på nedenstående spørgsmål - måske dine svar kan give dig en forståelse for din måde at reagere for tiden. Måske svarene giver dig en forståelse for dit humør eller dit energiniveau lige nu? 

  • Hvor er du selv i dit liv på dette tidspunkt i sygdomsforløbet?
  • Hvordan ser dine muligheder ud i forhold til at handle og støtte din demente pårørende?
  • Hvordan tackler du din pårørendes stigende behov for hjælp og aktiv medvirken?
  • Overvej hvem du ønsker at involvere i livssituation - hvem kan støtte dig?

 

Husk på, ingen af dine følelser eller tanker er mere rigtige eller sande end andre følelser eller tanker. Det er OK, at du en dag føler dig afmægtig og den næste dag kan klare "alt" i forhold til din demente pårørende.