Workshop for dig som pårørende!

Har din forældre eller din ægtefælle en demensdiagnose?

Oplever du ofte, at du rammes af dårlig samvittighed, utilstrækkelighed, eller måske skyld og skam som pårørende, når det handler om din relation til din pårørende med demens?

Har du brug for at lære, hvordan du passer bedre på dig selv som pårørende til et menneske med demens? Ønsker du at give dig selv mere egenomsorg i hverdagen? 

Ønsker du at skabe en konstruktiv og positiv forandring i din kontakt til din pårørende med demens?

Ønsker du at styrke din mentale overskud og styrke din evne til at tackle udfordringerne, som livet med demens byder dig?

 

Min workshop giver dig det!

WorkShoppen er DIN mulighed for at genskabe balance, give dig klarhed og skabe ro i dit liv som pårørende. 

WorkShoppen består af oplæg og øvelser, som giver dig indsigt og redskaber til at stå stærkere som pårørende.

I WorkShoppen møder du andre pårørende, hvis historier og erfaringer, du kan spejle dig i og lade dig inspirere af. 

 

Workshoppen:

 • Styrker dig i rollen som pårørende til et familiemedlem med en demenssygdom 
 • Giver dig mulighed for at komme et spadestik dybere, ift. at sætte ord på løsninger ift. handlemuligheder, ressourcer osv..
 • Tager udgangspunkt i din her- og nu situation
 • Møder dig ud fra dine tankesæt, traditioner og værdier 
 • Anerkender dine ressourcer og din energi
 • Giver dig større selvkærlighed og egenomsorg med hjem

 

Workshoppen er til dig - som 

 • Har brug for at få konkrete værktøjer til at passe bedre på dig selv
 • Har brug for afklaring i forhold til dine ressourcer som pårørende 
 • Har brug for at få input og idéer til, hvordan du trods demenssygdom i familien - opretholder din egen hverdag med dine egne interesserer
 • Har brug for at give plads til og tilgodese dine behov
 • Ønsker at give dig selv et frirum 
 • Ønsker at høre, hvordan andre pårørende til mennesker med demens tilgår og imødekommer udfordringer og dilemmaer som pårørende
 • Tør at dele ud af egne erfaringer og oplevelser som pårørende 

 

Workshoppen er til dig - som 

 • Har glemt dig selv
 • Har svært ved at give dig selv egenomsorg
 • Mener du skal ofre sig 110 % for dit familiemedlem med en demenssygdom
 • Mangler overskud og energi i hverdagen
 • Ofte reagerer med vrede eller med verbale skæld ud og fortryder bagefter
 • Isolerer sig 
 • Ikke magter socialt samvær, ikke tager nye initiativer 
 • Ønsker at passe bedre på sig selv
 • Mangler inspiration og idéer til at stå stærkere som pårørende

 

SKAL DU MED?

Skriv til mig på: 

dattertildemensramt@gmail.com